Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Fellesnemnda

Fellesnemnda er den overordnede politiske ledelsen som arbeider med å etablere Indre Fosen kommune.

Medlemmer

Fellesnemnda endres fra 01.01.2017 fra å være 21 medlemmer til 48 medlemmer, som er dagens to kommunestyrer. Les mer her.

Frem til 31.12.2016:

Fellesnemnda består av faste medlemmer i formannskapet i Leksvik kommune og Rissa kommune, samt gruppeledere i de politiske partiene i hvert av kommunestyrene som ikke er representert i formannskapene. Fellesnemnda består av 21 representanter; 10 fra Leksvik og 11 fra Rissa. Varamedlemmer innkalles fra det politiske partiet vedkommende representerer i fellesnemnda. Nemnda ledes av ordfører i Leksvik kommune, Steinar Saghaug.
 

Fellesnemnda har fått følgende mandat fra kommunestyrene i begge kommunene:

 • Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.
 • Tar avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye kommunen.
 • Herunder reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere.
 • Tar avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen.
 • Vedtar kommunevåpen for den nye kommunen.
 • Godkjenner framdriftsplan i sammenslåingsprosessen.
 • Vedtar budsjett for sammenslåingsprosessen.
 • Har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk (2018).
 • Gir uttalelser til Fylkesmannen i de to fylkene om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to kommunene.
 • Tar avgjørelser i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen.
 • Ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen.
 • Har fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen.
 • Kan foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet.
 • Tar avgjørelser i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune.
 • Tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den nye kommunen.

 Bakgrunn

Ved sammenslåing av kommuner, sier inndelingsloven at det skal opprettes ei fellsnemnd.

Sommeren 2015 vedtok kommunestyrene i Leksvik og Rissa sammensetning av fellesnemnda. Fellesnemnda fikk sin fullmakt fra kommunestyrene desember 2015.

Vedtak om sammensetning av Fellesnemnda:

Protokoll Rissa 12.05.2015

Protokoll Leksvik 18.6.15

Vedtak om fullmakt til Fellesnemnda:

Protokoll Leksvik 21.12.15
Protokoll Rissa 10.12.15

Kontakt

Sissel Grimsrud
Prosjektmedarbeider
93 43 81 50

 

Kjersti Lerstad
Prosjektmedarbeider
91 88 84 04

 

Fant du det du lette etter?