Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Om Indre Fosen

Leksvik og Rissa er i gang med å bygge en ny kommune: Indre Fosen. Den nye kommunen skal utvikles i samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Leksvik kommune og Rissa kommune tar sikte på å sammen etablere en ny kommune som skal tre i kraft 1.1.2018. Grunnlaget for organiseringen av prosjektet er intensjonsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene 19. mars 2015.

(Les mer under filmen)

Hovedmål

 • Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.
 • Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
 • Styrke politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati.
 • Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.
 • Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregionen for øvrig.

Tidslinje

Dette er litt av det som har skjedd og skal skje fram mot sammenslåingen. Se hele framdriftsplanen her.

 • Mars 2015: Kommunestyrene i både Rissa og Leksvik vedtok en intensjonsavtale om sammenslåing.
 • Mai 2015: Innbyggerundersøkelse per telefon i Rissa og Leksvik. To tredeler var positive til sammenslåing.
 • September 2015: Folkeavstemning om sammenslåing. I Rissa kommune ble det flertall for sammenslåing, i Leksvik var resultatet 50/50.
 • I juni 2015 vedtok kommunestyrene i henholdsvis Rissa og Leksvik å sette ned ei fellesnemnd. Fellesnemda består av politikere fra begge kommuner. Nemdas oppgaver er å styre prosessen videre. Ordfører i Leksvik, Steinar Saghaug, er leder for Fellesnemnda, ordfører i Rissa, Ove Vollan, er nestleder.
 • Desember 2015: Vedtak om sammenslåing og innsending av søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Navn bestemt av kommunestyrene i Rissa og Leksvik kommuner: Indre Fosen kommune.
 • Februar 2016: 26 arbeidsgrupper starter arbeidet med å utvikle Indre Fosen kommune.

 • 27.04.2016: Trøndelagsfylkene avgjorde sammenslåing fra 01.01.2018.
 • 27.04.2016: Høringsfrist - Felles videregående skole for Leksvik og Rissa.
 • Oktober 2016: Rådmannens ledergruppe rekrutteres.
 • Mai 2017: Alle ledere i ny kommune skal være tilsatt.
 • Juni 2017: Alle ansatte fases inn i ny kommune. Nye arbeidsavtaler.
 • Oktober 2017: Nytt kommunestyre konstitueres.
 • Desember 2017: - Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021 behandles politisk. Budsjett for ny kommune behandles politisk
 • 1.1.2018 Nye Indre Fosen kommune trer i kraft.

Organisering av arbeidet

Les hele prosjektbeskrivelsen her

Fellesnemnda er overordnet politisk ledelse for sammenslåingen. Fellesnemnda består av formannskapet i Rissa og Leksvik kommuner + gruppelederne i de kommunestyre-partiene som ikke er representert i formannskap. Under fellesnemnda er prosjektleder (Vigdis Bolås) og partssamensatt utvalg med leder og nestleder fra fellesnemnda, to hovedtillitsvalgte og to fra administrasjonen (Leksvik og Rissa). I neste ledd står administrastiv styringsgruppe med prosjektleder, rådmann i Leksvik kommune, prosjektmedarbeidere fra Rissa og Leksvik, en fra ledergruppa i hver kommune og hovedtilitsvalgt fra hver kommune. Under der ligger arbeidsgruppene sortert etter fag (25 per februar 2015). - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesnemnda

Fellesnemnda skal i åpne møter planlegge og forberede iverksettingen av sammenslåingen fram til konstituering av nytt kommunestyre i den nye kommunen. Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til slutten av oktober 2017, da konstituering av kommunestyret i den nye kommunen skal skje.

Prosjektleder

Rådmann i Rissa, Vigdis Bolås, er tilsatt som prosjektleder for kommunesammenslåingen. Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser, og sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift for etablering av den nye kommunen

Administrativ styringsgruppe

 • Administrativ styringsgruppe er øverste administrative organg har følgende sammensetning:
 • Prosjektleder/rådmann Vigdis Bolås, leder
 • Rådmann Kai Terje Dretvik, nestleder. Fra 15.09.2016: Bjørn Ståle Aalberg
 • Prosjektmedarbeider fra Rissa
 • Prosjektmedarbeider fra Leksvik
 • To fra ledergruppene, en fra hver kommune
 • To hovedtillitsvalgte, en fra hver kommune

Partssammensatt utvalg

Det partssammensatte utvalget er Fellesnemndas utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (personalpolitiske spørsmål og retningslinjer).

Politiske og administrative arbeidsgrupper
 

1 Kultur: Kine Larsen Kimo, Sissel B Aaknes

2 Skole, SFO, barnehage: Sissel Blix Aaknes, Finn Yngvar Benestad

3 Helse og omsorg: Hilde Anhanger Karlsen, Bjørn Ståle Aalberg

4 NAV: Merethe Kopreitan Dahl, André Sagmo

5 Vann, veger, avløp, brann: Ivar Asbjørn Fallmyr, Odd-Robert Solvåg

6 Bygg, eiendom: Odd-Robert Solvåg, Einar Eilertsen

7 Plan, kart, miljø: Siri Vannebo, Odd-Robert Solvåg

8 Næring, landbruk: Tore Solli, Olbert Aasan

9 Kommunikasjon: Kari Klepp, Kjersti Lerstad

10 Personal: Ola Andreas Stavne, Kristin Andreassen

11 Økonomi: Karsten Bergersen, Kristoffer Fjeldvær/Ørjan Dahl 

12 Videregående skole: Ove Vollan, Bjørnar Buhaug, Knut Ola Vang, Tone Sumstad Nyeng

13 Politisk organisering: Steinar Saghaug, Liv Darell, ledere hovedutvalg /

komiteer samt Marthe Småvik, Jon Normann Tviberg

14 Administrativ organisering: Vigdis Bolås

15 Frivilligsentralen: Bård Hindrum, Magnar Bremeraune

16 Eksterne avtaler (renovasjon etc): Kai Terje Dretvik, Kristoffer Fjeldvær. Fra 15.09.2016: Bjørn Ståle Aalberg Leksvik

17 Politi: Kai Terje Dretvik (frem til 15.09.2016) og Bjørn Ståle Aalberg, lensmann Fosen, lensmann

Inderøy / Leksvik, politimester

18 Ekstern kulturbygging: Kine L. Kimo, Svein Buan

19 FoU: Vigdis Bolås

20 Eiendomsskatt, avgifter, gebyrer: Harald Fagervold, Line Rosvold Abel, Camilla Sollie Finsmyr, Per Brovold

21 Kroa Produkter AS / Noris AS: Anne Berit Skjerve Sæther, Vegar Heide, Åge

Bjørkvik, Eva Lian

22 IKT: Robert Karlsen

23 Arkiv: Øyvind Lindseth, Kristin Andreassen

24 Kirken: Kari Berg, Svanhild Skrødal

25 Evt nye grupper

26 Åpen gruppe (div. som dukker opp underveis)

 

Sist endret 05.10.2016

Kontakt

Sissel Grimsrud
Prosjektmedarbeider
93 43 81 50

 

Kjersti Lerstad
Prosjektmedarbeider
91 88 84 04

 

Fant du det du lette etter?