Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Nytt fra oppvekstsektoren

Oppvekstsektorens nyhetsbrev_utsnitt - Klikk for stort bildeOppvekstsektorens nyhetsbrev_utsnitt Oppvekstutvalget for Indre Fosen har vedtatt å sende ut nyhetsbrev etter hvert møte. Hensikten er at alle ansatte og innbyggere skal få god informasjon om det som skjer når oppvekstsektorene i de to kommunene skal bli én. 

 Last ned nyhetsbrevet (PDF, 482 kB)

Dette er oppvekstsjefen

Portrett av Finn Yngvar Benestad - Klikk for stort bilde Finn Yngvar Benestad er ansatt som oppvekstsjef i Indre Fosen kommune fra 1.1.2018. Men allerede fra 1.1.2017 fungerer han som oppvekstsjef for alle oppvekstsaker som gjelder Indre Fosen. Han har blant annet ansvar for omstillingsprosessen i oppvekst i 2017. Til dette får han god hjelp av Laila Bragstad, kommunalsjef for oppvekst i Leksvik kommune. 

Benestad har tidligere bl. a. jobbet som lærer og rektor ved Fosen Folkehøgskole, lærer ved Rissa vgs og rektor ved Åsly skole. 

Nytt oppvekstutvalg

Det er opprettet et nytt politisk utvalg for oppvekst i Indre Fosen. Utvalget består av fire medlemmer fra hver kommune. Når utvalget behandler saker som bare gjelder én av kommunene, er det bare de fire politikerne fra denne kommunen som har tale-, forslags- og stemmerett.

Utvalget har disse medlemmene:

Fra Leksvik

 1. Aud Dagmar Ramdal, SP, leder Leksvik, leder Indre Fosen
 2. Rannveig Skansen, SV, nestleder Leksvik
 3. Malin Lyng, H
 4. Rune Tveiten, AP

Fra Rissa:

 1. Daniel L Fenstad, H, leder Rissa, nestleder Indre Fosen
 2. Reidar Gullesen, V, nestleder Rissa
 3. Lillian Nøst, H
 4. Gerd Janne Husby, AP

Utvalget hadde sitt første møte 27. januar. De neste møtene i Oppvekstutvalget er 16. mars, 21. april, 23. mai og 20. juni. Se møtepapirer her.

Organisering

Ledergruppa i oppvekstsektoren vil bestå av oppvekstsjefen sammen med de to fagansvarlige for barnehagene og grunnskolene, og lederne for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Integrering og opplæring (IO).

IO har ansvar for voksenopplæringa og flyktningtjenesten i Indre Fosen. PPT sin oppgave er å hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de er bedre i stand til å inkludere det enkelte barn i fellesskapet. PP-tjenesten skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barna som har behov for det. Lederne for IO og PPT er enhetsledere.

Oppvekstsektoren vil bestå av sju kommunale og ni private barnehager med hver sin styrer, og seks kommunale og en privat grunnskole, alle med sin egen rektor. Barnehagestyrerne og rektorene er enhetsledere. 

PP-tjenesten

Oppvekstutvalget gikk 27. januar enstemmig inn for at det skal etableres en egen PP-tjeneste i Indre Fosen kommune. Vedtaket bygger på en utredning om PP-tjenesten, utarbeidet av oppvekstsjefene i Leksvik og Rissa. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant dem som bruker eller samarbeider med PP-tjenestene. 84 prosent av de som svarte, sier at de ønsker en egen PP-tjeneste for Indre Fosen, i stedet for å utvide det samarbeidet Leksvik har hatt med Inderøy kommune om PP-tjenesten.

Endelig vedtak om organisering av PP-tjenesten fattes i Fellesnemnda 9. februar. (Fellesnemnda består av samtlige kommunestyremedlemmer i Leksvik og Rissa). Dersom Fellesnemnda følger oppvekstutvalgets innstilling, blir det interkommunale selskapet PPT Inderøy og Leksvik IKS oppløst. 

Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Arbeidet med voksenopplæring og flyktninger flyttes fra NAV og over i oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune. Formelt skjer dette fra 1.1.2018, men vi har et ønske om at voksenopplæringa i Leksvik og Rissa slår seg sammen allerede fra 1.8.2017, når det nye skoleåret begynner.

Bilde av en gruppe mennesker som diskuterer rundt et bord. Fra samlinga 2.februar. - Klikk for stort bilde

2. februar var det samling i Vanvikan for alle som jobber med voksenopplæring og flyktninger i Leksvik og Rissa. Mer enn 20 personer var samlet – en gjeng medarbeidere med stort mangfold og bred kompetanse. I dag heter avdelingene i begge kommuner Integrering og opplæring (IO). Hvis noen har gode ideer til et navn som klinger godt og gir en god beskrivelse av det de arbeider med i enheten, er det fritt fram å komme med idéer. Forslag kan sendes til aiga.eglite.berg@nav.no.
 

Skolerute 2017/2018

Oppvekstutvalget vedtok 27. januar skoleruta for neste skoleår i Indre Fosen kommune. Kort oppsummert blir skoleruta slik:

 • Skoleåret starter mandag 21. august 2017 og siste skoledag er fredag 22. juni 2018.
 • Høstferien legges til uke 41, 9.-13. oktober 2017.
 • Siste skoledag før jul er fredag 22. desember og første skoledag etter jul er onsdag 3. januar.
 • Vinterferien legges til uke 8, 19.-23. februar 2018.
 • Utover offentlige høytidsdager legges det tre enkeltfridager inn i skoleåret: fredag 24. november, fredag 11. mai og fredag 18. mai.

Se hele skoleruta her (PDF, 205 kB)

Barnehage

Oppvekstutvalget går inn for at vi skal ha samordna hovedopptak til barnehagene i Leksvik og Rissa med søknadsfrist 20. mars. For å få til dette, har Oppvekstutvalget kommet med forslag til felles vedtekter for barnehagene i Indre Fosen kommune. Disse vedtektene skal til endelig behandling i Fellesnemnda 9. februar.

Det jobbes for tida også med felles opptaksrutiner og felles rutiner for overgangen mellom barnehage og grunnskole i Leksvik og Rissa. 

Sist endret 16.02.2017

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
Oppvekstsjef
73 85 27 25
932 08 002

 

Fant du det du lette etter?