Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Konstituering av politiske utvalg fra 01.01.2018

I Fellesnemndas møte 5. oktober ble det konstituert formannskap, ordfører, varaordfører, kommunestyre og andre politiske utvalg som er gjeldende fra 01.01.2018.

Formannskap:

Dagens formannskap videreføres, inklusive varamedlemmer.
Som nytt medlem etter Ove Vollan (H) ble Benjamin Schei (H), (jfr. PS 46/2017 i Rissa kommunestyre) valgt.

Ordfører og varaordfører:

Ordfører Steinar Saghaug (H) og varaordfører Liv Darell (SP).

Kommunestyre

Dagens utvalg videreføres uendret, inklusive varamedlemslisten. Se Innsyn Indre Fosen fellesnemnd

Rutine for innkalling av varamedlemmer til Indre Fosen kommunestyre (2018 – 2019):
Vararepresentanter innkalles partivis i henhold til dagens valgte varamedlemslister for hver enkelt av dagens kommuner, slik det ble fastslått av valgresultatet i 2015. Når vararepresentantlisten for én kommune er oppbrukt, innkalles representant fra samme parti i den andre kommunen. 
(Eks.: Varamedlemslista til SV i Leksvik er brukt opp uten at partiet er fulltallig representert. Da går en videre på varamedlemslista for SV i Rissa)

Indre Fosen arealutvalg

Dagens utvalg videreføres uendret, inklusive varamedlemslisten

Indre Fosen oppvekstutvalg

Dagens utvalg videreføres uendret, inklusive varamedlemslisten

Indre Fosen kulturutvalg

Dagens utvalg videreføres uendret, inklusive varamedlemslisten

Indre Fosen helse- og omsorgsutvalg

Dagens utvalg videreføres uendret, inklusive varamedlemslisten

Indre Fosen kontrollutvalg

Medlem: Per Brovold                      
Varamedlem: Knut Nesset

Medlem: Randi Sollie Denstad   
Varamedlem: Sverre Skalmerås

Medlem: Torkil Berg
Varamedlem: Frode Hammervold

Medlem: Veronica Moan Myran
Varamedlem: Borgar Tessheim

Medlem: Georg Høgsve
Varamedlem: Arve Storsve

Leder: Torkil Berg      Nestleder: Per Brovold

Trafikksikkerhetsutvalget

Medlemmer:
Eivind Myklebust
Camilla Sollie Finsmyr
Gerd Janne Husby
Jon Normann Tviberg  
Per Brovold

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Bjørn Vangen
Rune Tveiten
Line Marie R. Fjeldahl
Per Brovold 

Leder: Eivind Myklebust      Nestleder: Jon Normann Tviberg

Rådgivende viltnemnd

Medlemmer:
Erling Pedersen
Reidar Gullesen
Anne Berit Skjerve Sæther
Arve Storsve

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Siv Karin Rossvold
Linda Renate Lutdal

Leder: Erling K. Pedersen    Nestleder: Anne Berit S. Sæther

Indre Fosen ungdomsråd 

Konstituert (01.08.2016)
 

Disse rådene gjenstår:

  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Eldreråd
Fant du det du lette etter?