Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Jobber du i kommunen? Les nyhetsbrevet for februar

Utsnitt veggavis februar - Klikk for stort bilde

Les årets første nyhetsbrev for ansatte i Indre Fosen.

 

Nyhetsbrev februar (PDF, 711 kB)

Her er nyhetsbrevet, hvis du ikke vil lese som PDF:

Felles politiske møter

Indre Fosen fellesnemnd bestemte før jul å endre store deler av den politiske organiseringen allerede fra januar 2017: 

- Fellesnemnda endres fra å være 21 medlemmer til 48 medlemmer, som er dagens to kommunestyrer.   
- Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak. Innen utgangen av 2017 skal driften av Indre Fosen Utvikling evalueres.  
- Ny og felles utvalgsmodell: Helse- og  omsorgsutvalg, Arealutvalg, Oppvekstutvalg og Kulturutvalg (sistnevnte igangsatt høsten 2016)
 

Felles administrasjonsutvalg

Felles Administrasjonsutvalg for Indre Fosen ble vedtatt i fellesnemnda 9. februar. 

Utvalget består av administrasjonsutvalgene i begge kommuner med 3 representanter  (ordfører, varaordfører og opposisjonsleder) fra arbeidsgiver, og 2 representanter fra arbeids- takerne. Arbeidsgiver skal ha flertall i  administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget er oppnevnt etter kommunelovens § 25 og behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som  arbeidsgiver og de ansatte.  
I alle utvalgene fattes det viktige beslutninger som påvirker hverdagen til oss ansatte, så det er lurt å følge med. Du finner sakspapirer på  kommunens hjemmesider under Innsyn.

 

Biblioteksjef for Indre Fosen

Signe Woldseth skal lede bibliotekene i den nye kommunen. Hun bor på Verrastranda, er gift og har to hunder. Vi utfordret Signe til å dele litt om sine tanker rundt oppstarten i mai måned: ”Den første tiden tror jeg nok vil brukes til å få oversikt over både bibliotek og resten av kommunen. Kan se for meg samarbeid med både frivilligsentral, kulturskole og flere. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med mine nye kolleger og skape et godt bibliotek for Indre Fosen  kommune.” 
 

Bli husvarm!

 Ansatte ved Leksvik kommunehus inviterer ansatte ved rådhuset i Rissa til husfest den 3. mars. Målet er at ansatte blir bedre kjent med  hverandre og blir ”husvarme”. 
Alle enheter og ”hus” har anledning til å arrangere sammenkomster for å bli kjent med sine nye kolleger. Kanskje har du som ansatt en god idé til et  fellesarrangement? Si ifra til din leder. Vær med på å skape arbeidsglede på din arbeidsplass!  
 

Nyheter fra oppvekstsektoren

Oppvekstutvalget, ved Finn Yngvar  Benestad, oppvekstsjef Indre Fosen fra 01.01.2018, har vedtatt å sende ut et eget  nyhetsbrev etter hvert møte. Hensikten er at alle ansatte og innbyggere skal få god  informasjon om det som skjer når oppvekst- sektorene i de to kommunene skal bli én.  
På nettsiden kan du i februarutgaven lese om oppvekstsjefen i Indre Fosen, oppvekstutvalget,  organisering av PP-tjenesten,  voksenopplæring og flyktningetjenesten, ny skolerute for 2017/2018 og felles barnehageopptak. Tommelen opp for oppvekstsektoren som velger å lage eget  nyhetsbrev i en travel omstillingsprosess.

 

Månedens kommunikator

Indre Fosen kulturskole har siden sammenslåingen av kultursektorene i august 2016 vært Indre Fosens testpiloter. Å få to enheter til å bli én har vært krevende, men til tross for ulike rutiner og databaser, har de ansatte vist optimisme og godt samarbeid.  
I løpet av kort tid har de gjennom jevnlig dialog lagt et solid grunnlag for Indre Fosen kulturskole. De er ikke i mål ennå, men de har kommet langt på vei med å etablere en felles kultur de kan være stolte av.  
De har gjennomført flere konserter og opptredener, og har vært svært delaktig under Kulturuka for Indre Fosen. I desember kunne vi, via  facebook, bli kjent med kulturskolens arrangementer og lærere i deres egen julekalender som telte ned til jul. Smart og kreativt og vi  gleder oss til fortsettelsen.
 

Tidslinje

• 17. juni vedtok Kongen i  statsråd at Rissa og Leksvik  kommuner blir til én kommune fra  1. januar 2018
• 15. september: Rådmann i Leksvik fikk innvilget  permisjon fra 15.09.2016. Vigdis Bolås ble rådmann i begge kommuner. Assisterende rådmenn ble konstituert.
• Oktober 2016:  Rådmannens ledergruppe ble rekruttert. Vigdis Bolås skal være rådmann i den nye kommunen. • Desember 2016: - omstillingsplaner - skyggebudsjett for 2017
• Mars 2016:  Reglement m.m. for folkevalgte vedtas.
• Mai 2017:  Alle ledere i ny kommune skal være tilsatt.
• Juni 2017:  Alle ansatte fases inn i ny kommune. Nye arbeidsavtaler.
• Oktober 2017:  Nytt kommunestyre konstitueres.
• November 2017: Legges frem av rådmannen: - budsjett for ny kommune - delegasjonsreglement for ny  kommune - beredskapsplan for ny kommune - plan for profilering av ny kommune
• 1.1.2018: Nye Indre Fosen kommune trer i kraft. 
 

Kom med innspill!

Vi ønsker tips og innspill til tema vi bør skrive om. Hva er viktig for deg som ansatt? Har du en god historie du ønsker å dele med andre ansatte? Hvordan tror du vi best kan bli kjent med de som jobber i den andre kommunen? Har du og dine kolleger lyst til å gjøre et "stunt"? Har dere en morsom og hyggelig tradisjon dere ønsker å dele? Er det noe du ikke forstår? Osv, osv.
 

Kontakt kommunikasjonsgruppa:
  

Sist endret 10.02.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentarer

Totalt 0 stk. kommentarer.
Fant du det du lette etter?
Login for redigering