Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Administrativ og politisk organisering fra 01.01.2018

Fellesnemnda vedtok 29.09.2016 de nye organisasjonskartene med forslag til administrativ og politisk organisering fra 01.01.2018, med unntak av næring.

Administrativ organisering fra 01.01.2018:


Klikk på bildet for å forstørre - Klikk for stort bildeKlikk på bildet for å forstørre 

 

 

 

 

 


Politisk organisering fra 01.01.2018:

Klikk på bildet for å forstørre - Klikk for stort bildeKlikk på bildet for å forstørre

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder Vigdis Bolås tegnet de nye organisasjonskartene på bakgrunn av innspill fra de 26 arbeidsgruppenes innspill som ble levert før sommeren. Forslag til administrativ og politisk organisering ble i midten av september drøftet av administrativ styringsgruppe, så i møte med hovedtillitsvalgte i Leksvik og Rissa, for så å bli gjennomgått i partssammensatt utvalg. Kommunestyrene fikk også anledning til å drøfte saken før den ble sendt til fellesnemnda.


I fellesnemnda 29.09.2016 ble det vedtatt:
 

PS 31/16 Administrativ organisering fra 01.01.2018 Indre Fosen kommune

1. Administrativ organisering i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018 vedtas som framlagt, med unntak av næring.

2. Høsten 2016 vurderes om det administrative og utøvende næringsarbeidet organiseres som et eget kommunalt foretak fra 01.01.2017. Denne modellen må evt evalueres innen september 2017 for at modellen kan vurderes som en modell i den nye kommunen fra 01.01.2018.

3. Prosjektleder får ansvaret for ytterligere utredning av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, PPT.


PS 30/16 Politisk organisering fra 01.01.2018 - Indre Fosen kommune

1. Politisk organisering i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018 vedtas som framlagt, med unntak av næring.

2. Høsten 2016 vurderes det om næringsarbeidet organiseres som et eget kommunalt foretak eller i linja under rådmann fra 01.01.2017. Denne modellen må evt evalueres innen september 2017 for at modellen kan vurderes som en modell i den nye kommunen fra 01.01.2018.

3. Leksvik kommunestyre informeres om Rissa Utvikling KF sin arbeidsform og suksessfaktorer ved daglig leder og landbruksrådgiver.

4. Det innhentes høringsuttalelser fra nærings- og landbruksorganisasjoner i Indre Fosen kommune

 

Rekruttering av ledere

Rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune starter i oktober 2016. Rekrutteringen forankres i administrativ styringsgruppe og partssammensatt utvalg.
(Se prinsipper for rekruttering av ledere på eInnsyn)

 

Gjennomføringsfasen

Straks ledergruppen er fastsatt fortsetter arbeidsgruppene med sitt arbeid i gjennomføringsfasen, fase 3. Frem til jul skal gruppene drøfte forslag til fremtidig organisering av fagfeltet. Dette innebærer ønsket ressurssituasjon og muligheter og løsninger som bidrar til å skape bedre tjenester til innbyggerne.
 

Sist endret 26.01.2017
Fant du det du lette etter?