Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Søk midler til ekstern kulturbygging innen 1. februar!

illustrasjon av strekmennesker. - Klikk for stort bilde

Lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og befolkningen for øvrig inviteres til å igangsette kulturelle (*) prosjekter og samarbeid som knytter Indre Fosen kommune sammen.

---> Gå rett til søknadsskjema

(Les mer under filmen)

Fra startskuddet for ekstern kulturbygging på Storhammarn, 16. juni 2016. Film: FlexiDrone.

 

Startskudd på Storhammarn from Leksvik, Rissa og Indre Fosen on Vimeo.

 

Prosjekter og samarbeid må fylle en eller flere av følgende kriterier:

 • Være samlende, inkluderende og skapende på tvers av de tidligere kommunegrensene
 • Ha et potensiale for varig samarbeid
 • Bidra til kreativ galskap og nye opplevelser
 • Utvikle felles historiebygging og kulturell identitet
 • Samarbeidet må foregå fra idéstadiet til handling
 • Det legges vekt på relasjonsbygging og utveksling av kompetanse

Krav til søknad:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse med synliggjøring av deltakende parter og framdriftsplan
 • Budsjett (verdi av egeninnsats og dugnadsarbeid er kr. 300 per time).

Vilkår:

 • Tilsagnet er gyldig ett år fra tilsagnsdato.
 • Ønsker om utsettelse må omsøkes med begrunnelse senest en måned før tilsagnsfristens gyldighetsdato.
 • Prosjektet eller samarbeidet må gjennomføres i samsvar med søknaden. En større endring må sendes på nytt for godkjenning. Ubenyttede midler må tilbakebetales.
 • Redusert omfang som følge av mindre tilskudd enn omsøkt trenger ikke godkjenning.
 • Første del av støtten blir utbetalt med 50 % av tilsagnsbeløpet når prosjektet eller samarbeidet er igangsatt. Siste del av tilsagnet utbetales på bakgrunn av sluttrapport og regnskap.

Søk her

 

Søknadsfrist: 1. februar


(*Vi forholder oss til det utvidede kulturbegrepet.)

 

 

Sist endret 07.02.2017
Fant du det du lette etter?